Portfolio

časopis kostka

HTML5 Bootstrap TOP Partners HTML5 Bootstrap TOP Partners HTML5 Bootstrap TOP PartnersHTML5 Bootstrap TOP PartnersHTML5 Bootstrap TOP Partners

časopis kostka

Design, ilustrace, fotografie, DTP, copywriting, jazykové korektury, překlady, výroba, tisk

Publikace Kostka je firemním časopisem pro zaměstnance společnosti ČD - Telematika. Naším úkolem je nejen příprava designu, sazba, jazykové korektury a výroba. Tvorba každého čísla začíná redakční radou, přípravou témat a struktury časopisu a následnou tvorbou textů. Stylizace textů a výběr fotografií jsou finálním krokem před zlomem celého časopisu.

zpět