Portfolio

časopis proud

HTML5 Bootstrap TOP Partners HTML5 Bootstrap TOP Partners HTML5 Bootstrap TOP PartnersHTML5 Bootstrap TOP Partners

časopis proud

Design, iustrace, fotografie, DTP, opywriting, jazykové korektury, výroba, tisk

Časopis Proud je čtvrtletník, a jak název napovídá, jde o proud v životě, ve společnosti, jde o energii a energetiku. Neláme se dle připraveného layoutu, každý článek je sám o sobě originálem ale drobná pravidla zde určitě najdete. Zpracovávají se témata z oboru, témata personální i lifestylová. Fotografe se využívají dokumentární, v malé míře z fotobank.

zpět