Tagy

UČÍME SE ARABSKY

Učebnice arabštiny v českém prostředí – pro nás naprosto výjimečný projekt. Jak lámat arabský jazyk v In Designu? Jak sázet z leva češtinu a zprava arabštinu? Jaký užívat font arabského písma aby všechny horní i dolní části písma byly ve správných vzdálenostech a dobře čitelné pro rodilého mluvčího? Jen příprava na tento projekt zabrala týdny. Obdobně náročné bylo i vytvoření a schvalování ilustrací. Arabský svět, jeho zvyklosti, etika, to vše musely ilustrace splňovat. Příprava do tisku zabrala měsíce, ale vznikla učebnice, která nemá ve středoevropském regionu konkurenta.

OBALOVÝ DESIGN

Obalový design respektive marketing typu „kup si mě“ je jednou z nejzajímavějších ale zároveň nejzodpovědnějších kategorií designu. Proč? Jeho výroba se bohužel nepočítá na kusy nebo kilogramy ale na tuny. Je to prostředí okolo nás.

ČASOPIS KOSTKA

Publikace Kostka je firemním časopisem pro zaměstnance společnosti ČD – Telematika. Naším úkolem je nejen příprava designu, sazba, jazykové korektury a výroba. Tvorba každého čísla začíná redakční radou, přípravou témat a struktury časopisu a následnou tvorbou textů. Stylizace textů a výběr fotografií jsou finálním krokem před zlomem celého časopisu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CPI

Je možné zpříjemnit a zpřístupnit čtenářům všechna finanční a analytická data developerské společnosti? Pokusili jsem se o to.

ČASOPIS PROUD

Časopis Proud je čtvrtletník, a jak název napovídá, jde o proud v životě, ve společnosti, jde o energii a energetiku. Neláme se dle připraveného layoutu, každý článek je sám o sobě originálem ale drobná pravidla zde určitě najdete. Zpracovávají se témata z oboru, témata personální i lifestylová. Fotografe se využívají dokumentární, v malé míře z fotobank.

VÝROČNÍ ZPRÁVA POVODÍ VLTAVY

Projekt publikace Povodí Vltavy je vždy emotivní záležitostí pro každého z nás, kdo se v Čechách byť i jen narodil. Témata se hledají lehce při vzpomínkách na dětství, volný čas i při hledání všech významů slova „řeka“.

KAMPAŇ ČEZ ESCO

Uvedení společnosti ČEZ ESCO na trh započalo již před pár lety vytvořením základního vizuálu a zpracováním zaváděcí kampaně. V průběhu času vznikaly ilustrační i fotografické vizuály, produktové brožury dle struktury nabízených služeb, začlenění nově nakoupených společností do korporátního designu. Nejzajímavější a nejkreativnější se stala příprava a výroba animací a videí Smart City.

HRA „ZA POKLADEM LOUPEŽNÍKA DIVOUSE“

Vzpomínáte na dětské bojovky? Na dobrodružství v lese u babičky nebo na chalupě? V roce 2018 jsme se pustili do výroby originální hry do přírody. Výsledkem je praktická sada k uspořádání skvělé bojovky pro ratolesti a rodiče či dospělý doprovod. Nabízí původní pohádku o loupežníkovi Divousovi a jeho honbě za pokladem. Během hledání pokladu hráče čekají nápadité úkoly a napětí loupežnického života.