Tagy

ČASOPIS KOSTKA

Publikace Kostka je firemním časopisem pro zaměstnance společnosti ČD – Telematika. Naším úkolem je nejen příprava designu, sazba, jazykové korektury a výroba. Tvorba každého čísla začíná redakční radou, přípravou témat a struktury časopisu a následnou tvorbou textů. Stylizace textů a výběr fotografií jsou finálním krokem před zlomem celého časopisu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CPI

Je možné zpříjemnit a zpřístupnit čtenářům všechna finanční a analytická data developerské společnosti? Pokusili jsem se o to.

ČASOPIS PROUD

Časopis Proud je čtvrtletník, a jak název napovídá, jde o proud v životě, ve společnosti, jde o energii a energetiku. Neláme se dle připraveného layoutu, každý článek je sám o sobě originálem ale drobná pravidla zde určitě najdete. Zpracovávají se témata z oboru, témata personální i lifestylová. Fotografe se využívají dokumentární, v malé míře z fotobank.

VÝROČNÍ ZPRÁVA POVODÍ VLTAVY

Projekt publikace Povodí Vltavy je vždy emotivní záležitostí pro každého z nás, kdo se v Čechách byť i jen narodil. Témata se hledají lehce při vzpomínkách na dětství, volný čas i při hledání všech významů slova „řeka“.

HRA „ZA POKLADEM LOUPEŽNÍKA DIVOUSE“

Vzpomínáte na dětské bojovky? Na dobrodružství v lese u babičky nebo na chalupě? V roce 2018 jsme se pustili do výroby originální hry do přírody. Výsledkem je praktická sada k uspořádání skvělé bojovky pro ratolesti a rodiče či dospělý doprovod. Nabízí původní pohádku o loupežníkovi Divousovi a jeho honbě za pokladem. Během hledání pokladu hráče čekají nápadité úkoly a napětí loupežnického života.

VÝROČNÍ ZPRÁVY NADACE ČEZ

Tvorba výročních zpráv Nadace ČEZ je vždy výzva. Jsou velmi příjemné svým formátem, materiálem a hlavně ilustracemi. Jejich příprava je velmi náročná právě díky časové a kreativní náročnosti tvorby designu. Samotné DTP a textové zpracování probíhá dle standardních postupů. Výsledek pak každoročně všechny potěší!

VÝROČNÍ ZPRÁVY SKUPINY ČEZ

Výroční zprávy Skupiny ČEZ zpracováváme pátým rokem. Jedná se o výroční zprávy Skupiny ČEZ, ČEZ Distribuce, ČEZ Prodej, ČEZ Teplárenská, ČEZ ESCO, Severočeské doly a další menší společnosti. Publikace jsou zpracovávány na klíč, tedy od grafických návrhů po výrobu a distribuci. Na počátku je to vždy tvorba a návrh scénáře/příběhu publikací pro daný rok. Následuje kreativní copywriting a design obálek a předělových stran všech společností. Samotné DTP a jazykové zpracování pak probíhá velmi rychle během dvou měsíců dle osvědčených postupů a harmonogramů. Výroční zprávy Skupiny ČEZ získávají každým rokem první místa v soutěži Nejlepší výroční zpráva roku v obsahovém zpracování a celkovém hodnocení. V loňském roce získala Výroční zpráva Skupiny ČEZ 2017 první místo ve všech vypsaných kategoriích.